Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

Project Broodcultuur: een korte voorstelling
22-9-2021

Eind 2020 vatte het Bakkerijmuseum het plan op, om de broodcultuur in Vlaanderen en België te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Naast o.a. de frietkotcultuur, de biercultuur en heel wat tradities en ambachten, vinden wij dat de broodcultuur ook een plaatsje verdient op de Vlaamse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Bovendien wordt brood & broodcultuur reeds door veel mensen ervaren als erfgoed. Ons plan kon daarom ook meteen rekenen op veel bijval. Een erkenning houdt in dat we een aanvraagdossier moeten opstellen. Hiervoor hebben we een meerjarig traject opgezet, onder begeleiding van het CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis)Dit erkenningstraject doorlopen wij echter niet alleen. Dat doen wij samen met de gehele erfgoedgemeenschap die de broodcultuur in Vlaanderen een warm hart toe draagt. Hiertoe richtten wij een broodcultuurraad op met verschillende vertegenwoordigers uit deze erfgoedgemeenschap. Daarnaast zullen we op regelmatige tijdstippen ook terugkoppelen naar de brede erfgoedgemeenschap, onder andere via infomomenten.  

Op 20 september 2021 vond het eerste infomoment rond broodcultuur plaats. Op dit infomoment vertelden we meer over het erkenningstraject dat we zullen doorlopen. Gastspreker André Delcart dompelde ons die avond onder in de rijke geschiedenis van brood. Daarnaast kwamen enkele praktijkvoorbeelden aan bod van onze broodcultuur in Vlaanderen en België. Onder meer volgende sprekers vertelden over hun werking:

Op deze projectpagina vind je alle presentaties terug van dit infomoment. Ook wordt deze pagina aangevuld met nieuwtjes en stand van zaken!  Klik op de verschillende items om meer te weten te komen over het erkenningstraject, broodcultuur en de presentaties van de gastsprekers 

 


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Ieperse Steenweg 137, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97 (enkel tijdens openingsuren)
bakkerijmuseum@veurne.be

Blijf op de hoogte


In samenwerking met