Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

Collectie

MUSEUMCOLLECTIE

De collectie vormt het kloppend hart van ons museum. De museumcollectie bevat ongeveer 24.000 stukken en groeit nog steeds aan. Het Bakkerijmuseum verzamelt materiële en immateriële sporen van het bakambacht en bakcultuur in Vlaanderen. De focus ligt hierbij op sporen vanaf de negentiende eeuw tot heden en voornamelijk uit Vlaanderen en België. 

COLLECTIEPLAN 2024-2028 

In 2022-2023 werkten we een collectieplan uit voor de periode 2024-2028. Dit plan omvat de belangrijkste krijtlijnen van het collectiebeleid voor de komende jaren. Daarnaast geeft het plan ook een helder overzicht van de museumcollectie: Hoe groot is de collectie? wat zit erin? Hoe evolueert de collectie? Wat ontbreekt er nog in de verzameling? 

Deze en andere vragen worden in het collectieplan beantwoord. Het collectieplan 2024-2028 kan je hieronder downloaden

Klik op onderstaande afbeelding om het collectieplan te downloaden:

 

  

 

Wil je nu al eens grasduinen in onze collectie? Een deel van onze museumcollectie kan je online op Erfgoedinzicht bekijken!   

Het Bakkerijmuseum verzamelt materiële en immateriële getuigenissen die rechtstreeks verwijzen naar de 20ste-eeuwse Belgische bakkersambacht, zoals handwerktuigen, toestellen, machines van Belgische bakkers. Ook verhalen en de technische know-how …van de ambachtelijke bakker (thuis en professioneel)  die nergens opgeschreven staan, behoren tot ons verzamelgebied. 

Onze collectie is reeds heel groot en wordt tot op vandaag uitgebreid met schenkingen. Dit betekent weliswaar niet dat alles wat aangeboden wordt, wij automatisch aanvaarden.

Schenkingen voor de collectie

Alle aanbiedingen moeten wij aftoetsen aan ons collectieplan. Hierin staan selectiecriteria beschreven. Deze zijn bijvoorbeeld: is het voorwerp uniek? Hebben wij hiervan al veel in de collectie zitten? Heeft het te maken met het bakambacht?...

Denk jij dat je iets interessants hebt voor het museum? Lees hieronder wat je moet doen:

1) contacteer het museum: stuur een mail naar Ina, de collectieverantwoordelijke van het museum: ina.ruckebusch@veurne.be  

  • let op! Bied nooit iets aan de onthaalbalie of cafetaria aan van het museum. Schenkingen aan de deur mogen wij niet aanvaarden

2) In je mail vermeld je best volgende informatie:

  • welke stukken/voorwerpen
  • datering
  • van wie?
  • een foto ...
  • Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we kunnen inschatten of het voorwerp iets is voor ons museum

3) De collectieverantwoordelijke gaat dan na of het voorwerp deel van de museumcollectie kan worden

  • JA: dan wordt er met jou een schenkingscontract opgesteld
  • NEE: dan verwijst de collectieverantwoordelijke je graag door naar andere musea of verzamelaars 

 Twijfel je of je voorwerp iets is voor het museum? Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen met ons: ina.ruckebusch@veurne.be of tel. 058/313897

Raadpleeg hieronder volgende documenten:

 

Onze museumcollectie bestaat momenteel uit ca. 24 000 stukken en groeit nog aan. 300 wafelijzers, 369 ijsvormen, 114 speculaasplanken, ....Slechts 10 % van de totale collectie kan je in het museum zien! De rest van onze collectie bewaren we in ons museumdepot. Wij noemen dit ook we de schatkamer van ons museum. Meer dan 22.000 stukken vinden hier hun onderdak.

Deze collectiestukken gebruiken we voor tijdelijke exposities, studie en bruikleen. Daarnaast kan je al een deel van onze depotcollectie zien op www.erfgoedinzicht.be 

Wil je onderzoek voeren naar de collectie of bepaalde collectiestukken? of wil je iets in bruikleen nemen? Neem dan contact op met ina.ruckebusch@veurne.be

Meer cijfers en weetjes? Snuister eens in ons collectieplan. Hierin vind je uitgebreide informatie over onze collectie

 


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Ieperse Steenweg 137, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97 (enkel tijdens openingsuren)
bakkerijmuseum@veurne.be

Blijf op de hoogte


In samenwerking met