Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

Missie & Visie

Waarvoor staat het Bakkerijmuseum? Welke waarden dragen wij uit? Waar wil het museum de komende jaren op inzetten? 

Ontdek het in onze nieuwe missie en visie! 

 Brood en gebak zitten ingebakken in onze samenleving. Ze brengen mensen samen over culturen en generaties heen. Het Bakkerijmuseum is de trotse schatbewaarder van het bakambacht en de bakcultuur in Vlaanderen. We dragen samen zorg voor dit erfgoed van vroeger, vandaag en morgen.  

Het museum zoekt en verbindt, is warm en gastvrij. Voor en met iedereen maken we een positief verschil, in hoofden, handen en harten. 

Schatbewaarder  

Het Bakkerijmuseum bewaart de referentiecollectie van het bakambacht en de bakcultuur in Vlaanderen. Van driekoningenboon tot bakkersauto, van het kneden van het brood tot het stoken van de oven, van receptenboek tot verhalen, tradities, rituelen en getuigenissen: het geheugen van de bakcultuur en het vakmanschap huist hier.  

Samen zorgdragen 

We dragen zorg voor al deze sporen. En dat doen wij niet alleen. Samen met onze erfgoedgemeenschappen, verzamelen, borgen, onderzoeken en ontsluiten wij het bakambacht en de bakcultuur in Vlaanderen. Het zijn zowel materiële als immateriële sporen, van vroeger en vandaag. 

Vroeger, vandaag en morgen  

Samen met onze erfgoedgemeenschappen geven we de getuigen uit het verleden een hedendaagse context en betekenis. Samen geven we het vakmanschap en bakcultuur door aan toekomstige generaties. Samen houden we het levendig en dragen we zorg voor dit erfgoed van morgen.  

Het museum zoekt en verbindt 

Het Bakkerijmuseum is de referentie in Vlaanderen maar geen autoriteit. De sporen van het vakmanschap en bakcultuur zitten immers in de hoofden, handen en harten van onze gemeenschappen. Enkel met hen kunnen wij op zoek gaan en de referentie blijven.  

Het museum is plekhouder van het bakambacht en -cultuur in Vlaanderen. We verbinden akker en bakker, veld en bord, heden en verleden en de mensen onderling. Het museum is het bindmiddel en smeltpunt van kennis van en passie voor het bakambacht.                                                                                                                                                        

Is warm en gastvrij, voor en met iedereen 

Het Bakkerijmuseum neemt zoveel mogelijk drempels weg. Het is een open en inclusieve plek, waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. Waar plaats is voor stille aanwezigheid, maar evengoed voor luid debat en eigen initiatief. Een plek die maakt, maar die tegelijkertijd gemaakt kan worden, een platform. Een plek die mensen aan en rond de tafel brengt. 

‘Iedereen’ is soms bezoeker, vaker deelnemer, en in andere gevallen gepassioneerde maker, denker of doener. De makers dat zijn vakmensen en hobbybakkers, de denkers zijn onderzoekers, foodies en studenten die dieper willen graven en doeners zijn ten slotte de geëngageerden die actief met ons op ontdekking gaan.  

Verschil maken in omgeving, hoofden, handen en harten 

We zien onszelf als changemaker, een plek met kiemkracht, waar zaadjes geplant worden in hoofden en harten van mensen. Het museum is een plaats waar de handen uit de mouwen gestoken worden. Het is ten slotte een ruimte waar nagedacht en geëxperimenteerd kan worden over positieve verandering om tot een duurzame, sociale en inclusieve samenleving te komen. 

 


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Ieperse Steenweg 137, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97 (enkel tijdens openingsuren)
bakkerijmuseum@veurne.be

Blijf op de hoogte


In samenwerking met