Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

Missie & Visie

Naar aanloop van ons nieuw beleidsplan 2019-2023 en de nakende vernieuwing van het museum, vernieuwden we onze missie en visie. In deze tekst legden we de krachtlijnen vast voor de komende jaren. 

Benieuwd? Klik dan zeker door! 

 

Het Bakkerijmuseum is hét belangrijkste museum en kenniscentrum voor het Vlaams bakerfgoed. Om dit engagement waar te maken borgt, onderhoudt, onderzoekt en presenteert het museum een collectie die een duidelijk beeld schetst van de ambachtelijke bakker in de voorbije eeuwen. Het Bakkerijmuseum is een inspirerende en creatieve ontmoetingsplaats, waar heden en verleden in dialoog gaan met elkaar. Het museum is bovendien een huis van beleving waar het samen met zijn erfgoedgemeenschappen het bakerfgoed smaakt én maakt.

In de visietekst nemen we onze missie verder onder de loep:

Met ‘het belangrijkste museum’ verwijzen we naar onze unieke positie binnen de eigen regio maar ook in Vlaanderen en daarbuiten: het Bakkerijmuseum borgt de belangrijkste referentiecollectie bakerfgoed met internationale allure, die zowel het professioneel bakken als thuisbakken behelst. Het museum is hiermee dé enige schatbewaarder van het Vlaams bakerfgoed. Dit erfgoed behoort tot op vandaag nadrukkelijk tot de alledaagse leefwereld van de mensen: iedereen –jong en oud heeft een band met brood, snoep en gebak. Het zijn bij uitstek de zaken die de Vlaamse eetcultuur zó typeren. Dit erfgoed is dus rijk, divers en waardevol. Het bakerfgoed is bovendien een essentieel onderdeel van het culinaire erfgoed, waarvoor Vlaanderen internationaal geroemd wordt en bekend staat. Het Bakkerijmuseum combineert met zijn collectie twee heel belangrijke aantrekkingspolen van Vlaanderen: cultuur én gastronomie.

Met ‘belangrijkste kenniscentrum’ refereren we naar ons museum dat hét kennisknooppunt is voor het Vlaams bakerfgoed. Bovendien verwijzen we met ‘kenniscentrum’ specifiek naar ons documentatiecentrum als fysieke en virtuele verzamelplek voor alle kennisdragers die rechtstreeks verband houden met ons bakerfgoed. We werpen ons proactief op als dé logische expertise-en kennispartner op vlak van bakerfgoed en zoeken actief mensen en organisaties op om onze kennis te delen.  Van studenten, onderzoekers, andere erfgoedspelers, musea met een soortgelijke collectie de media, hobbybakkers, culinaire liefhebbers, tot de professionele bakkers: iedereen die inhoudelijke vragen heeft over het bakerfgoed vindt de weg naar het Bakkerijmuseum. Op die manier gaat de kennis die achter het bakambacht schuilgaat, niet verloren. Sterker nog: samen met onze erfgoedgemeenschappen houden we het levendig en geven we het bakerfgoed door aan de komende generaties. Tegelijkertijd vormt ons kenniscentrum het onmiskenbaar fundament voor ons eigen wetenschappelijke onderzoek.

De term ‘bakerfgoed’ duidt op onze collectie van voorwerpen (machines, handwerktuigen…) en immateriële getuigenissen die verwijzen naar het thuis- en professioneel bakken.

Het zwaartepunt in onze collectie ligt op het leven en het werk van de ambachtelijk brood-en banketbakker tussen 1850 tot heden. Ook de immateriële getuigen zoals de ambachtelijke technieken, de persoonlijke getuigenissen en verhalen rekenen we tot onze belangrijkste collectie bakerfgoed. Naast dit hoofdthema leggen we in tijdelijke activiteiten hyperlinks naar de ruimere sociaaleconomische, religieuze, politieke, kunsthistorische betekenis van het thuisbakken, brood en gebak. Geografisch gezien ligt het focuspunt van onze collectie bakerfgoed op Vlaanderen en België, inclusief de baktradities van de nieuwe Vlamingen. Maar we hebben ook oog voor de internationale context. De periode 1850-  21ste eeuw vormt het uitgangspunt, maar we leggen ook verbindingen naar andere tijdsperiodes.

De woorden ‘dialoog, heden, verleden, ontmoetingsplaats en huis van beleving’ verwijzen naar ons museum dat niet langer een plek is waar louter voorwerpen worden getoond. We zijn een ontmoetingsplaats voor onze erfgoedgemeenschappen waar de liefde voor en de kennis rond het Vlaams bakerfgoed actief wordt gedeeld en verdeeld.

Met 'smaken en maken' refereren we naar ons museum als een participatief belevingshuis, waar onze erfgoedgemeenschappen  elkaar ontmoeten en samen met ons het bakerfgoed voelen, zien, ruiken, horen en proeven. Samen gaan wij met hen op zoek naar een hedendaagse betekenis voor dit erfgoed; als het ware een ontmoeting tussen ‘verleden en heden’.  De collectie bakerfgoed beschouwen we hierbij als een dynamisch geheel dat nooit af is. Het is niet gebonden aan één fysieke plaats, maar bevindt zich ook buiten de museummuren en wordt zowel binnen als buiten het museum beleefd.

Het Bakkerijmuseum wordt op die manier een plaats waar kennis, waarden en ideeën over de collectie maar ook over de gehele werking actief worden uitgewisseld.

Het Bakkerijmuseum en het bakerfgoed is universeel (van alle culturen) en breed toegankelijk (van alle leeftijden en achtergronden). Iedereen is welkom in ons museum en iedere geïnteresseerde- van culinaire liefhebbers, de  meerwaardezoekers naar de wortels van eerlijk en gezond slow food, onderzoekers naar 'food history', scholieren, de DIY - thuisbakkers, de professionele bakkers tot families met kinderen- rekenen we tot onze erfgoedgemeenschappen.

In onze erfgoedwerking gaat specifieke aandacht uit naar ‘kinderen in familie- en schoolverband’, meer bepaald kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Met ‘familieverband’ verwijzen wij naar de individuele bezoeker als kind, die samen met ouder(s) en/of grootouder(s) naar het museum trekt. Met ouder(s) en grootouder(s) doelen wij op zowel één- als tweeouder, alsook nieuwe samengestelde gezinnen en familie(s). Onder ‘schoolverband’ begrijpen we hoofdzakelijk leerlingen uit het kleuter- en het lager onderwijs.

Daarnaast zijn bakkers een belangrijke erfgoedgemeenschap voor ons museum. Met 'bakkers' bedoelen we een heel ruime gemeenschap, dus zowel thuisbakkers als professionele bakkers: de hobbybakkers, de foodbloggers, de (slow) foodies, professionele bakkers, leerling-bakkers, uitbaters horecazaken, bakkerijgrondstoffenfabrikanten, bakkersverenigingen, bakkerij –en voedingsscholen, diëtisten enz. Wij streven ernaar om ook voor hen een huis van beleving te worden, waar we samen met deze erfgoedgemeenschap kennis, verhalen, objecten, ervaringen delen én doorgeven. 

 ‘Creatief' duidt op onze ambitie om op alle vlakken te durven afwijken en vernieuwend te werk te gaan, in zowel de programmatie, museumpresentatie, interne werking en onze interactie met het publiek. Met ‘inspirerend’ bedoelen we dat we streven naar een museum met een werking die anderen zal beïnvloeden en inspireren. Hierbij focussen we ons vooral op onze erfgoedgemeenschappen, andere erfgoedspelers en culturele actoren in de eigen regio, maar ook daarbuiten, waaronder de erfgoedbeheerders met een soortgelijke collectie. Tegelijkertijd willen wij ons làten inspireren. We zoeken dan ook actief nieuwe partnerships op. Enkel op deze manier zal onze werking maar ook dat van andere actoren in onze regio versterken.

Om dit alles te realiseren is een doorgedreven professioneel organisatiemanagement een absolute must en de eerste stap om ideeën in acties te vertalen. Daartoe werken we planmatig op alle vlakken, met gedreven en betrokken medewerkers die voldoende expertise opbouwen. 

We zijn er rotsvast van overtuigd dat we met deze toekomstvisie een blijvend en duurzaam draagvlak creëren voor het Vlaams bakerfgoed.


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Albert I-Laan 2, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97 (enkel tijdens openingsuren)
onthaal@bakkerijmuseum.be

Blijf op de hoogte


In samenwerking met