Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

Museumtuin 2.0: extra steun voor de heraanleg van het domein via Leader Westhoek
14-12-2021

Voor de heraanleg van de museumtuin diende het Bakkerijmuseum een project in bij Leader Westhoek. Dat project werd intussen goedgekeurd, waardoor de heraanleg weer een stapje dichterbij komt. De bedoeling is om de nieuwe museumtuin aan te planten in het najaar van 2022, zodat de volledige site klaar is voor de grote heropening die voorzien is in de zomer van 2023.

Regionaal Landschap Westhoek tekende de plannen voor de nieuwe museumtuin uit. Kernbegrippen zijn daarbij co-creatie, het realiseren van een open ontmoetingsplaats en het bewustzijn rond voeding en korte keten vergroten. De kale, inspiratieloze grasvlakte zal getransformeerd worden tot een groene, ecologische belevingszone met onder meer fruitboomgaarden, speelnatuur voor kinderen, een buitenklas, picknick- en rustplaatsen, een pluktuin, educatieve graanveldjes en -akker. Daarnaast maakt ook de samenwerking met heel wat sociale welzijnsorganisaties uit de buurt en regio deel uit van deze vernieuwing. Samen met hen geven wij vorm aan de vernieuwde museumtuin.

De totale kostprijs van het project bedraagt 161.850,00 euro, waarvan 80.925 euro via Leader Westhoek‘Leader’ is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de ‘Leadergebieden’ verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. De enveloppes bestaan uit 50% Europese, 25% Vlaamse en 25% provinciale steun.

Samenpluktuin

Afbeelding: Regionaal landschap Westhoek

In de toekomstige samenpluktuin worden buurtbewoners, Veurnaars en lokale organisaties en verenigingen betrokken bij de werking van het museum. Verschillende perceeltjes worden ter beschikking gesteld waarop mensen samen kunnen tuinieren. Zo vervult de samenpluktuin de nood aan ruimte voor ontspanning en groene ruimte. Daarnaast biedt het domein een plek aan om samen te tuinieren en een zinvolle dagbesteding te creëren voor mensen met een beperking of mensen uit kwetsbare groepen en buurtbewoners. We zetten extra in op doelgroepen zoals mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid, mensen in armoede en nieuwkomers dankzij samenwerkingen met verschillende sociale organisaties uit de regio. Het is de bedoeling om ook heel wat activiteiten te organiseren voor het brede publiek. Dit kan gaan over samenbakdagen, pluk- en oogstdagen, plantdagen, cursussen rond voeding, tuinieren en natuur, de week van de Korte Keten, ...

Heb je interesse om mee te tuinieren en de invulling van de samenpluktuin te bepalen? Stuur dan gerust een mailtje naar onthaal@bakkerijmuseum.be!

Speelnatuur en extra groene ruimte in Veurne

Afbeelding: Regionaal landschap Westhoek

Op het domein wordt ruimte gelaten voor belevingszones met speelnatuur voor kinderen. Delen van het domein worden bewust 'wilder' gehouden, waar de natuur meer zijn gang kan gaan, tegenover aangelegde delen om te picknicken, wandelen of spelen. In de belevingszone ligt de focus op natuurlijke speelelementen, bijvoorbeeld klimpalen, een speelheuvel, een poel met stapstenen, stappalen, wilgencontructies, ... Dit zijn speelelementen die de fantasie en creativiteit van kinderen prikkelen. De speelnatuur past bovendien in onze visie om van het domein een gevarieerde ecologische belevingszone te maken. Daarnaast wordt ook voldoende ruimte voorzien voor rustpunten, zit- en picknickbanken. De museumtuin wordt zo een belangrijke extra groene ruimte in Veurne waar Veurnaars, toeristen en bezoekers van het museum kunnen genieten van de natuur.

Bewustzijn rond voeding en korte keten vergroten

Afbeelding: Regionaal landschap Westhoek

We willen tenslotte met de heraanleg van de museumtuin het bewustzijn rond voeding en korte keten vergroten. De museumtuin versterkt op die manier de educatieve werking van het museum. Bij het ontwerp is er daarom aandacht besteed aan streekeigen fruit- en graansoorten, voor traditionele teelt, oogst- en verwerkingsmethodes. Via de samenpluktuin, boomgaarden, graanakker, educatieve veldjes, gemeenschappelijke bakoven en buitenklas kan het domein als voorbeeld dienen van de korte voedingsketen. Het moet de bezoekers, buurtbewoners, lokale scholen en verenigingen bewust maken van het belang van lokaal voedsel produceren, consumeren, en het effect ervan op ons leefmilieu. We willen iedereen op het domein informeren waar de grondstoffen voor ons dagelijks brood maar ook voor diverse gebakjes vandaan komen, hoe de bestanddelen ervoor gezaaid, geteeld en verwerkt worden. In het museum zelf komt dit aan bod. Op het domein kan je kennismaken met de levensechte versie van deze bestanddelen. In het museumcafé ten slotte, kan je al het lekkers proeven. Op deze manieren worden mens, voeding en landbouw opnieuw verbonden met elkaar.

Meer weten of zin om mee je schouders te zetten onder dit project? Stuur een mailtje naar onthaal@bakkerijmuseum.be! We zijn nog op zoek naar groene vingers, handige harry's, denkers, doeners en dromers.

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan vrijblijvend in op onze maandelijkse nieuwsbrief.

 

Met steun van Leader Westhoek, Stad Veurne en Regionaal Landschap Westhoek

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Ieperse Steenweg 137, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97 (enkel tijdens openingsuren)
bakkerijmuseum@veurne.be

Blijf op de hoogte


In samenwerking met