Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

De schatkamer van het Bakkerijmuseum: het museumdepot
23-12-2020

De schatkamer van het Bakkerijmuseum: het museumdepot

Het museumdepot van het Bakkerijmuseum is voor velen een onbekende ruimte. Logisch, want het depot is enkel open op afspraak. Het museumdepot is evenwel de grootste schatkamer van het museum. In dit depot staat ongeveer 20.000 stukken opgeslagen!

Het zijn collectiestukken waarvoor we geen plaats hebben in het museum zelf, maar die wel waarde hebben. In sommige gevallen gaat het om echte topstukken. De stukken die in het depot worden bewaard, worden vooral voor tijdelijke tentoonstelling en onderzoek gebruikt.

Om de opgeslagen collectiestukken goed te kunnen bewaren, moeten de bewaaromstandigheden in het museumdepot zo optimaal mogelijk zijn, waaronder een stabiel binnenklimaat.  Om dit te kunnen bewerkstelligen, startte het Bakkerijmuseum in 2016 het project ‘Optimalisatie en herinrichting  van het museumdepot’. Voor dit project kreeg het Bakkerijmuseum een investeringssubsidie van de Vlaamse overheid ten bedrage van €18.862,95. Daarnaast investeerde het museum voor hetzelfde bedrag zelf ook mee in dit project.

Met deze subsidie werden enkele noodzakelijke zaken aangekocht, waaronder zuurvrije verpakkingen om onze kleine collectiestukken een betere bewaring te kunnen geven, kunststoffen paletten om de groter stukken op te kunnen stockeren en werkmateriaal zoals dataloggers om metingen te kunnen uitvoeren naar temperatuur en relatieve vochtigheid. Ook werd een nieuwe, grote geïsoleerde toegangspoort geïnstalleerd.

Daarnaast kregen de binnenmuren van het depot afgelopen zomer een flinke isolatielaag. Dit was nodig, aangezien voorheen enkel het dak geïsoleerd was. Deze binnen-isolatie zorgt voor een beter en vooral stabieler binnenklimaat: onontbeerlijk voor een goede bewaring van onze collectie.

Dankzij deze subsidie kon het Bakkerijmuseum enkele grote stappen vooruit zetten in de optimalisatie van zijn museumdepot.

En wat brengt de toekomst? In de nabije toekomst volgen er nog kleine aanpassingen in het museumdepot. Zo krijgen de kleine collectiestukken een betere verpakking, en worden de grotere stukken afgeschermd van stof en vuil. Daarnaast volgen er ook nog grotere wijzigingen: het museumdepot wordt meegenomen in de nakende vernieuwing van het Bakkerijmuseum. Het depot krijgt een nieuwe herinrichting en zal een gesloten gedeelte bevatten, alsook een klein kijkdepot met een werkruimte. Op die manier krijgen onze toekomstige bezoekers meer inzicht in de werking achter de museumschermen.

Benieuwd naar alle grote toekomstplannen van het museum? Hou dan zeker in 2021 de nieuwsbrief goed in de gaten!


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Ieperse Steenweg 137, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97 (enkel tijdens openingsuren)
bakkerijmuseum@veurne.be

Blijf op de hoogte


In samenwerking met