Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

De eerste boom werd geplant!
19-1-2023

Veurne – 18.01.2023

Op 18 januari ging de eerste boom in de vernieuwde museumtuin feestelijk de grond in! Met de aanplant van de eerste boom gaven burgemeester Peter Roose, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en museumdirecteur Liesbeth Inghelram het startschot voor een nieuwe, levendige, groene plek in Veurne. De bedoeling is om de kale grasvlakte van 1,8 hectare te transformeren tot een groene ontmoetingsplaats met aandacht voor co-creatie, natuurbeleving, inclusie en korte keten.

Groene belevingszone

Regionaal Landschap Westhoek tekende de plannen voor de nieuwe museumtuin uit. Er komt een ecologische belevingszone met onder meer fruitboomgaarden, speelnatuur voor kinderen, een poel, een buitenklas, picknick- en rustplaatsen, een samentuin, educatieve graanveldjes en een graanakker. Regionaal Landschap Westhoek koos voor streekeigen groen. Dankzij de steun van Ecorub krijgen alle bomen een gietrand waardoor ze beter tegen droogte beschermd zijn. Directeur Liesbeth Inghelram vertelt: “De oogst van de hoogstamfruitbomen en kleinfruit wordt in het museumcafé of tijdens workshops verwerkt. De museumtuin wordt zo een belangrijke extra groene ruimte in Veurne waar Veurnaars, toeristen en genieten van de natuur.”

 Iedereen te(e)lt mee

Dankzij een unieke samenwerking met acht sociale welzijnsorganisaties uit de buurt zet het Bakkerijmuseum voluit in op inclusie. Het gaat om organisaties die werken met mensen met een beperking (Inspirant (voorheen Rozenwingerd), Havenzate, De Lovie en Vondels), organisaties voor bijzondere jeugdzorg (Golbreker en Walhoeve vzw) en organisaties die werken met volwassenen met psychische kwetsbaarheid (OnA West - Covias). Samen met hen wordt de invulling van de samentuin bepaald. Ze steken een handje toe bij onder andere het onderhoud, de verwerking van de oogst, het organiseren van activiteiten, … De tuin en het museum worden zo plekken waar iedereen welkom is en zich welkom voelt.

 Speelnatuur

Delen van het domein worden bewust 'wilder' gehouden. De natuur kan hier meer zijn gang gaan. De focus ligt er op natuurlijke speelelementen zoals klimpalen, een speelheuvel, een poel met stapstenen, stappalen, wilgenconstructies ... Dit zijn speelelementen die de fantasie en creativiteit van kinderen prikkelen.

Korte keten

Met de heraanleg van de museumtuin wil het museum daarnaast het bewustzijn rond voeding en korte keten vergroten. Educatief medewerker Nele Behaeghel: “De tuin versterkt de educatieve werking van het museum. Bij het ontwerp is er aandacht voor streekeigen fruit- en graansoorten, voor traditionele teelt-, oogst- en verwerkingsmethodes. Via de samentuin, boomgaarden, graanakker, educatieve veldjes, gemeenschappelijke bakoven en buitenklas kan het domein als voorbeeld dienen van de korte voedingsketen.” In het museumcafé kan je al het lekkers proeven. De oogst zal worden gebruikt in huisgebak, tijdens workshops, voor soep … Zo worden mens, voeding en landbouw opnieuw verbonden met elkaar. De tuin wordt een plek waar natuur, ecologie, educatie en sociaal engagement beleefd worden.

Nog meer plantgoed

De komende dagen gaan De Groene Kans vzw én de medewerkers van het Bakkerijmuseum aan de slag om de verdere beplanting en inrichting van de tuin uit te voeren. Er worden nog heel wat gemengde hagen, houtkanten, moestuinvakken en wilgenvlechtwerk gerealiseerd. 

De heraanleg van het domein komt tot stand in samenwerking met vele partners, waaronder Stad Veurne, Regionaal Landschap Westhoek en Leader Westhoek. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op €178.500, waarvan dankzij projectsubsidies €80.925 via Leader Westhoek en €10.914 via Regionaal Landschap Westhoek wordt gedragen. De overige kosten worden via Stad Veurne en eigen middelen gefinancierd.

Onze sociale partners De Lovie vzw en Havenzate vzw schreven elk een mooi gedicht om de ceremonie op te luisteren.

 

" Een ode aan de boom, de nieuwe droom, een nieuwe start.
Samen groeien en bloeien, met heel ons hart."

 

"Elke boom begint met een stekje
Zoek alvast zorgvuldig een heel geschikt plekje
Met voldoende zonlicht maar er is ook schaduw nodig!
Met af en toe een Vlaamse regenbui wordt begieten overbodig
Maar dan het moeilijkste…wachtend aan de zijlijn staan
Gewoon observeren en de natuur zijn gang laten gaan
Ieder seizoen gebeurt er wel een wonder
Een eerste blad of een nieuwe tak vanonder
En als we jaren lang geduld oefenen zonder in te grijpen
Zijn we er getuige van hoe die bomen welig tieren en rijpen
Uit dat minuscuul stekje zien we een stoere knaap openbloeien
Wordt het te chaotisch, toch even bijsnoeien
Voel je de kracht in deze metafoor om bij weg te dromen?
Dus…teveel onrust in je hoofd, bezoek dit park en knuffel de bomen."

 

Met steun van Leader Westhoek, Stad Veurne en Regionaal Landschap Westhoek Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Ieperse Steenweg 137, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97 (enkel tijdens openingsuren)
bakkerijmuseum@veurne.be

Blijf op de hoogte


In samenwerking met