Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

VUUR! Patakon
21-12-2020

VUUR! Patakon

In de themareeks VUUR! zetten we collectiestukken in de kijker uit ons depot die het publiek normaal niet te zien krijgt. Het zijn objecten die verband houden met warmte en vuur. Vuur is immers nooit veraf voor de warme bakker.

 Deze maand kozen we voor een patakon. Een patakon is een schijfje in pijpaarde of gips met afbeeldingen in bas reliëf, die nadien met de hand werden gekleurd. De oudste patakons zijn die in pijpaarde en werden eerst gebakken. Een vurig schijfje dus!

De patakons dienden als versiering van de kerst- en nieuwjaarskoeken ('vollaard'). De naam ‘patakon’ verwijst naar de gelijknamige Spaanse munt, die in onze contreien gangbaar was tijdens de 17de en 18de eeuw. De munt had een waarde van ongeveer 48 stuivers, omgerekend €15. Deze munt werd aanvankelijk op de vollaard gelegd. Een vollaard was dan ook een gewaardeerd geschenk.

De patakon verdween als munt, maar het gebruik en de naam bleef bestaan met beschilderde pijpaarden schijfjes, later in gips. Vaak gaat het om een religieuze voorstelling, een kersttafereel of een heilige en soms komen ook dieren, planten, ruiters of militairen voor. Op deze patakon staat een ruiter afgebeeld.

 Wil je deze patakon van dichtbij bewonderen? Surf dan naar www.erfgoedinzicht.be

 

 


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Albert I-Laan 2, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97 (enkel tijdens openingsuren)
onthaal@bakkerijmuseum.be

Blijf op de hoogte


In samenwerking met