Bakkerijmuseum

Lekker boeiend

Nieuwe werkingssubsidies voor het Bakkerijmuseum
1-10-2018

Nieuwe werkingssubsidies voor het Bakkerijmuseum

 

De Vlaamse Regering heeft de vijfjarige werkingssubsidie 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld. De werkingsmiddelen worden niet langer door de provincie verdeeld, maar zijn nu een bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Hiervoor diende het Bakkerijmuseum begin dit jaar een beleidsplan in bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid. 

Het Bakkerijmuseum kreeg het maximumbedrag van €300.000. Dit bedrag is op het eerste zicht aanzienlijk hoger dan andere regionale musea, maar dit heeft een historische reden. Het Bakkerijmuseum is tot op vandaag een privaat uitgebaat museum, dat geen inrichtende macht heeft die het financieel ondersteunt. Jarenlang kreeg het museum daarom bovenop de werkingssubsidies ook tewerkstellingssubsidies.

Bij de toekenning van het subsidiebedrag werden naast de subsidie voor regionale indeling (bedrag 2018) ook de tewerkstellingssubsidies bijgevoegd. Dit zorgt ervoor dat het  subsidiebedrag hoger uitvalt dan de andere regionaal ingedeelde musea. Het bedrag overstijgt het decretaal maximum. Het Cultureel erfgoeddecreet voorziet een overgangsregeling die in onder andere het geval van het Bakkerijmuseum toelaat om het decretale maximum van 200.000 euro, voor de eerste beleidsperiode, te overschrijden.

Samenwerkingsovereenkomst met stad Veurne

De tewerkstellingssubsidies worden in het huidig Cultureel Erfgoeddecreet begrensd en geleidelijk aan afgebouwd. Na de eerste beleidsperiode, na 2023, worden de tewerkstellingssubsidies volledig afgebouwd. Daarom gingen het Bakkerijmuseum en het stadsbestuur van Veurne een samenwerkingsovereenkomst van onbepaalde duur aan. Hierin werd onder andere vastgelegd dat stad Veurne vanaf 2019 mee instaat voor het bekostigen van het museumpersoneel. Deze samenwerkingsovereenkomst, samen met de werkingssubsidies, verzekeren een duurzame toekomst voor ons bakerfgoed. 

Het Bakkerijmuseum scoort goed op vlak van collectie en onderzoek

Het Bakkerijmuseum werd ingedeeld op regionaal niveau. De beoordelingscommissie oordeelde dat “het Bakkerijmuseum met het beperkte team en de beperkte middelen heel veel doet. Ze werken beleidsmatig, hebben een duidelijke visie en collectiebeleidsplan, oefenen de museumfuncties op een verantwoorde en professionele manier uit”. De komende jaren zet het Bakkerijmuseum in op een modern en fris publieksbeleid (o.a. door een nieuwe museumpresentatie, marketingplan, ….) en op participatie in alle geledingen van zijn werking.


Bakkerijmuseum

Bakkerijmuseum

Albert I-Laan 2, 8630 Veurne
+32 58 31 38 97
onthaal@bakkerijmuseum.be

Inschrijven nieuwsbrief


In samenwerking met
vlaanderen_verbeelding_werkt_small.png