Activiteiten

De Vrienden van het Bakkerijmuseum

Op 14 december 2010 werden ‘De Vrienden van het Bakkerijmuseum’ boven de doopvont gehouden. Deze nieuwe vereniging heeft als hoofddoel de belangstelling voor het museum vergroten. Door ondersteuning te bieden aan initiatieven van het museum en eigen activiteiten te organiseren willen de Vrienden hun steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het museum.

Bestuursleden:
  • Paul Rosseel (voorzitter)
  • Freddy Degraeve (ondervoorzitter)
  • William Breye (penningmeester)
  • Erna Goethals (secretaris)
  • Leo Devoghel
  • Irène Deschoemaeker
  • Nelly Claeys
  • Maria Driesse
  • Lieve Vandevoorde
  • Maria Burggraeve